ÜRÜNLER

LPG BUHARLAŞTIRICILARI

DİREK ATEŞLEMELİ TİP
DİREK ATEŞLEMELİ TİP

UYGULAMA ALANLARI

• LPGnin sıvı halden gaz fazına geçirilmesi amacıyla kullanılır.

 

TEMEL BİLGİLER

• LPG, sıvı olarak nakledilir ve depolanır. Gaz fazındaki hacmi, sıvı haline göre yaklaşık 300 kat daha büyüktür. Bu amaçla son kullanım noktasından önce faz değiştirilmesi gerekmektedir. Bir ısı eşanjörü şeklinde çalışan buharlaştırıcılar, ihtiyaçları olan enerjiyi temin etme şekillerine göre ALGAS-SDI imalatı olarak birkaç bölümde sınıflandırılmıştır.

Çeşitleri:
• Elektrikli Tip Buharlaştırıcılar
• Direk Ateşlemeli Buharlaştırıcılar
• Sulu Tip Gaz Ateşlemeli Buharlaştırıcılar
• Endirek Isıtmalı Buharlaştırıcılar

Amerikan ALGAS-SDI firması, 1999 yılında bu alanda uzun sürelerdir faaliyet gösteren ALGAS ve Sam Dick Industries firmalarının birleşmesiyle oluşan ve konusunda dünyada lider olan bir firmadır. Değişik ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geniş ürün yelpazesine sahip olan ALGAS-SDIın ürünlerinin bir kısmı bugün ülkemizde aralarında Toyota-SA, Arçelik, Assan, Tofaş, Türk Elektrik Endüstrisi, Mako, Uzel, Çanakkale Seramik, Eczacıbaşı Seramik, Toprak Seramik, Yurtbay Seramik, Anatolia Seramik, Zimaş, Sunteks, Bosch, İzocam, Paşabahçe (Şişe Cam) vb. birçok tesiste uygulama imkanı bulmuştur.

 

DİREK ATEŞLEMELİ TİP BUHARLAŞTIRICILARIN ÖZELLİKLERİ

• Buharlaşma için gerekli olan enerji direk olarak verilir. Likit fazdaki LPG, eşanjör kullanılmaksızın muhafaza yüzeyinin alevle teması ile gaz fazına geçirilir.
• Eşanjör kullanılmaması nedeniyle verimlilik maksimuma ulaştırılmıştır.
• Diğer buharlaştırıcı tiplerine göre işletimi daha ucuzdur.
• Kolay monte edilir, az yer kaplar, yaklaşık 1,5 m2lik bir alan yeterlidir.
• Dizayn esnekliği vardır.
• Likit seviye kapama şalteri mevcuttur.
• Ateşleme, toz, atık, yoktur, en temiz buharlaştırma şeklidir.
• Kapasite değişimlerine çabuk cevap verilebilir.
• İç veya dış ortamlarda ve kötü hava şartlarına karşı dayanımı yüksektir.
• 80 kg/h ile 160 kg/h kapasitede iki değişik kapasitede imal edilirler.
• Elektrik ihtiyacı yoktur.
• Düşük sıcaklıklarda çalışabilir.

ELEKTRİKLİ TİP
ELEKTRİKLİ TİP

UYGULAMA ALANLARI

• LPGnin sıvı halden gaz fazına geçirilmesi amacıyla kullanılır.

 

TEMEL BİLGİLER

• LPG, sıvı olarak nakledilir ve depolanır. Gaz fazındaki hacmi, sıvı haline göre yaklaşık 300 kat daha büyüktür. Bu amaçla son kullanım noktasından önce faz değiştirilmesi gerekmektedir. Bir ısı eşanjörü şeklinde çalışan buharlaştırıcılar, ihtiyaçları olan enerjiyi temin etme şekillerine göre ALGAS-SDI imalatı olarak birkaç bölümde sınıflandırılmıştır.

Çeşitleri:
• Elektrikli Tip Buharlaştırıcılar
• Direk Ateşlemeli Buharlaştırıcılar
• Sulu Tip Gaz Ateşlemeli Buharlaştırıcılar
• Endirek Isıtmalı Buharlaştırıcılar

Amerikan ALGAS-SDI firması, 1999 yılında bu alanda uzun sürelerdir faaliyet gösteren ALGAS ve Sam Dick Industries firmalarının birleşmesiyle oluşan ve konusunda dünyada lider olan bir firmadır. Değişik ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geniş ürün yelpazesine sahip olan ALGAS-SDIın ürünlerinin bir kısmı bugün ülkemizde aralarında Toyota-SA, Arçelik, Assan, Tofaş, Türk Elektrik Endüstrisi, Mako, Uzel, Çanakkale Seramik, Eczacıbaşı Seramik, Toprak Seramik, Yurtbay Seramik, Anatolia Seramik, Zimaş, Sunteks, Bosch, İzocam, Paşabahçe (Şişe Cam) vb. birçok tesiste uygulama imkanı bulmuştur.

 

ELEKTRİKLİ TİP BUHARLAŞTIRICILARIN ÖZELLİKLERİ

• Buharlaşma için gerekli olan enerji, elektrikle karşılanır.
• Kolay monte edilir, az yer kaplar.
• Dizayn esnekliği vardır.
• Ex-proof imal edilmiştir ve tank sahasının içerisine monte edilebilir. Buharlaştırıcı odası gerektirmez.
• Kuru buharlaşma söz konusu olduğu için suyun oluşturabileceği korozyon riski yoktur. Isıtıcıların LPG ile teması sözkonusu olmadığından kullanım ömrü sınırlaması yoktur.
• Likit seviye kapama şalteri mevcuttur.
• Ateşleme, toz, atık, yoktur, en temiz buharlaştırma şeklidir.
• 25 kg/h ile 1920 kg/h kapasite aralığında geniş ürün yelpazesi mevcuttur.
• Soğuk starttan tam kapasiteye geçiş süresi 60 saniyeden azdır.
• Verimliliği %98in üzerindedir.
• Aşırı ısınmaya karşı korunmaktadır.
• Minimum kullanım sınırı yoktur.

Endirekt Isıtmalı Tip
Endirekt Isıtmalı Tip

UYGULAMA ALANLARI

• LPGnin sıvı halden gaz fazına geçirilmesi amacıyla kullanılır.

 

TEMEL BİLGİLER

• LPG, sıvı olarak nakledilir ve depolanır. Gaz fazındaki hacmi, sıvı haline göre yaklaşık 300 kat daha büyüktür. Bu amaçla son kullanım noktasından önce faz değiştirilmesi gerekmektedir. Bir ısı eşanjörü şeklinde çalışan buharlaştırıcılar, ihtiyaçları olan enerjiyi temin etme şekillerine göre ALGAS-SDI imalatı olarak birkaç bölümde sınıflandırılmıştır.

Çeşitleri:
• Elektrikli Tip Buharlaştırıcılar
• Direk Ateşlemeli Buharlaştırıcılar
• Sulu Tip Gaz Ateşlemeli Buharlaştırıcılar
• Endirek Isıtmalı Buharlaştırıcılar

Amerikan ALGAS-SDI firması, 1999 yılında bu alanda uzun sürelerdir faaliyet gösteren ALGAS ve Sam Dick Industries firmalarının birleşmesiyle oluşan ve konusunda dünyada lider olan bir firmadır. Değişik ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geniş ürün yelpazesine sahip olan ALGAS-SDIın ürünlerinin bir kısmı bugün ülkemizde aralarında Toyota-SA, Arçelik, Assan, Tofaş, Türk Elektrik Endüstrisi, Mako, Uzel, Çanakkale Seramik, Eczacıbaşı Seramik, Toprak Seramik, Yurtbay Seramik, Anatolia Seramik, Zimaş, Sunteks, Bosch, İzocam, Paşabahçe (Şişe Cam) vb. birçok tesiste uygulama imkanı bulmuştur.

 

ENDİREK ISITMALI BUHARLAŞTIRICILARIN ÖZELLİKLERİ

• Bu tip buharlaştırıcılar, ısı kaynağı olarak mevcut bir kazandan elde edilen buharı veya sıcak suyu kullanır.
• Mevcut buhar veya su üretimi olan yerlerde bu tip cihazların kullanılması çok ekonomiktir. Montaj alanının kısıtlı olduğu yerlerde bile rahatlıkla kullanılabilirler.
• Isınma için ek bir süreye ihtiyaç göstermediği için tam kapasiteye çıkma süresi çok hızlıdır.
• Minimum kullanım sınırı yoktur.
• LPG seviye yükselmesi riskine karşı otomatik emniyet kapama anahtarı mevcuttur.
• Kapalı bir ortamda kullanılma mecburiyeti yoktur.
• Tüm açık aksamları, mekanik olarak temizlenmiş, boyanmıştır.
• Buhar kullanımlı tiplerde buhar sıcaklık kontrolü mevcuttur.
• Dizayn esnekliği vardır.
• Likit seviye kapama şalteri mevcuttur.
• 614 kg/h ile 28.800 kg/h kapasite aralığında geniş ürün yelpazesi mevcuttur.

Sulu Tip Gaz Ateşlemeli
Sulu Tip Gaz Ateşlemeli

UYGULAMA ALANLARI

• LPGnin sıvı halden gaz fazına geçirilmesi amacıyla kullanılır.

 

TEMEL BİLGİLER

• LPG, sıvı olarak nakledilir ve depolanır. Gaz fazındaki hacmi, sıvı haline göre yaklaşık 300 kat daha büyüktür. Bu amaçla son kullanım noktasından önce faz değiştirilmesi gerekmektedir. Bir ısı eşanjörü şeklinde çalışan buharlaştırıcılar, ihtiyaçları olan enerjiyi temin etme şekillerine göre ALGAS-SDI imalatı olarak birkaç bölümde sınıflandırılmıştır.

Çeşitleri:
• Elektrikli Tip Buharlaştırıcılar
• Direk Ateşlemeli Buharlaştırıcılar
• Sulu Tip Gaz Ateşlemeli Buharlaştırıcılar
• Endirek Isıtmalı Buharlaştırıcılar

Amerikan ALGAS-SDI firması, 1999 yılında bu alanda uzun sürelerdir faaliyet gösteren ALGAS ve Sam Dick Industries firmalarının birleşmesiyle oluşan ve konusunda dünyada lider olan bir firmadır. Değişik ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geniş ürün yelpazesine sahip olan ALGAS-SDIın ürünlerinin bir kısmı bugün ülkemizde aralarında Toyota-SA, Arçelik, Assan, Tofaş, Türk Elektrik Endüstrisi, Mako, Uzel, Çanakkale Seramik, Eczacıbaşı Seramik, Toprak Seramik, Yurtbay Seramik, Anatolia Seramik, Zimaş, Sunteks, Bosch, İzocam, Paşabahçe (Şişe Cam) vb. birçok tesiste uygulama imkanı bulmuştur.

 

SULU TİP GAZ ATEŞLEMELİ BUHARLAŞTIRICILARIN ÖZELLİKLERİ

• Buharlaşma için gerekli olan enerji sıcak su ile sağlanır. Sıcak suyu sağlayacak yakma ve eşanjör sistemi, buharlaştırıcı üzerinde kompakt olarak yer almaktadır.
• Kapasiteye göre yatay veya dikey seçenekleri mevcuttur.
• HydroplateTM patentli ısı eşanjörleri vasıtasıyla sisteme içinde likit damlacıkları bulunmayan, kuru bir gaz sağlanmış olur.
• -40 °Cye kadar düşük sıcaklıklarda çalışabilir.
• Buharlaştırıcı ve su ısıtıcının kompakt olması nedeniyle minimum kazan dairesi/buharlaştırıcı odası alanı gerekmektedir.
• Display üzerinde alev hatası, yüksek LPG seviye uyarısı, düşük LPG seviye uyarısı, yüksek gaz sıcaklığı, yüksek gaz basıncı, düşük gaz basıncı uyarı işaretleri mevcuttur.
• LPG seviye yükselmesi riskine karşı otomatik emniyet kapama anahtarı mevcuttur.
• Kolay monte edilir.
• Dizayn esnekliği vardır.
• Likit seviye kapama şalteri mevcuttur.
• 614 kg/h ile 28.800 kg/h kapasite aralığında geniş ürün yelpazesi mevcuttur.