KURUMSAL

KALİTE POLİTİKASI
Ceysa Enerji San. ve Tic. A.Ş‘ de kalite anlayışı; müşteri beklentilerini ve geri bildirimlerini etkin şekilde yönetmek, kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve kalite amaçları ile sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.

KALİTE AMAÇLARI

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm iş süreçlerindeki verimliliği, hedef pazarda rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
İyileştirmeler için düzenli denetim ve değerlendirme programları yapmak,
Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmek için teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimleri gerçekleştirmek,
Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde hedeflere ulaşacak ve hedef bölgede birinci tercih edilen firmalar arasında yer alacak organizasyon yapısını oluşturmak.