KURUMSAL

İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI POLİTİKASI
İşin çalışana ve çalışanın da işe uygun olması ilkesi ile Ceysa Enerji San. ve Tic. A.Ş çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

• İş Güvenliği ve Sağlığı bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ,
• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması ,
• İş Güvenliği ve Sağlığının, tüm çalışanların vazgeçilmez önceliği ve işin ayrılmaz parçası olduğunun kabul edilmesi,

yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.