BİLGİ BANKASI

Fotovoltaik Nedir?

Fotovoltaik Nedir?

PV (fotovoltaik) modülleri, yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerden oluşan sistemlerdir. PV modüller fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman yarı iletken malzeme elektrik akımı oluşturur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. PV modülleri, güneşten gelen bu enerjiyi günümüzde %15-%20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevirebilir. Güç çıkışını arttırmak amacıyla çok sayıda PV modülü birbirine bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak birkaç Watt’tan megaWatt’lara kadar sistem oluşturmak mümkündür.

PV modüllerinden elde edilen enerji akü ve pil gibi doğru akımdır (DC). Dolayısıyla evlerde veya üretim tesislerinde kullanılmaları için bir inverter(evirici) yardımıyla şebeke elektriği gibi alternatif akıma (AC) dönüştürülmeleri gerekmektedir.

Evlerin çatısına kurulacak PV modüller aracılığıyla tüketilen yerde elektriği üretmek mümkündür. Güneşin sağladığı enerji PV modüller aracılığıyla elektrik enerjisine dönüşür. Bu enerji evirici aracılığıyla AC’ye çevrilir. Sisteme bağlanacak ikinci sayaçla PV modüllerinden üretilen elektrik şebekeye verilir. Ev kullanıcısı elektrik ihtiyacını şu anda olduğu gibi şebekeden karşılar. Eğer üretilen enerji tüketilen enerjiden fazlaysa devletin açıkladığı garantili alım üzerinden ev kullanıcısına dağıtıcı şirket tarafından ödeme yapılır. Eğer tüketilen enerji daha fazlaysa ev kullanıcısı yalnızca bu farkı şebekeden satın alır.


Fotovoltaik Sistem ve Avantajları
  • Statiktir (Sistemi yıpratacak hareketli bir parçası yok).
  • Aşınmaz.
  • Bakım-onarım gerektirmez.
  • CO2, zararlı emisyon ve kirletici gazlar salınımı yoktur.
  • Gürültü yapmaz, sessiz çalışır.
  • Kullanılacak enerji kaynağı sonsuz ve bedavadır.
  • Sistemler modülerdir, her yere kolayca monte edilebilir.