BİLGİ BANKASI

Doğalgaz Nedir ?

Doğalgaz metan, etan, propan gibi hafif moleküler ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. En önemli özelliği temiz bir yakıt olması ve çevreyi kirletmemesidir. Gaz halinde olması nedeniyle hava ile daha iyi bir karışım oluşturarak kolay yanar, tam yandığında mavi bir alev oluşturur. Doğalgaz boru hattı ile Rusya'dan, İran'dan ve sıvılaştırılmış olarak tankerlerle Cezayir ve Nijerya'dan temin edilmektedir. Gaz halinde olması nedeniyle daha hassas kontrol edilebilme imkanı bulunmaktadır. Ucuzluk sıralamasında yıllardır en ucuz yakıtlardan biridir.

Avrupa'da çok yaygın olarak kullanılan doğalgaz ülkemizde de gittikçe yaygınlaşmaktadır.


Doğalgazın başlıca özellikleri şunlardır:

"Renksizdir,

"Kokusuzdur,

"Zehirsizdir,

"Havadan hafiftir.

Kokusuz olması nedeniyle sızıntısı fark edilemeyeceğinden, özel olarak kokulandırılmıştır. Havadan hafif olması nedeniyle yükseldiğinden LPG'ye göre bir avantaj teşkil etmektedir.


Dünya'da Doğalgaz

Çeşitli kimyasal ürünlerin başlıca hammaddesi olan doğal gaz Dünya enerji tüketiminin önemli bölümünü karşılamaktadır. Doğal gazın geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Tarihsel kaynaklar doğal gazın ilk kez M.Ö. 900'lerde Çin'de kullanıldığını göstermektedir. Taşınması, işlenmesi ve stoklanması kolay olan doğal gaz yaygın kullanımı ise 1790’da İngiltere'de başladı. Boru hattı taşımacılığıyla birlikte 1920 lerde artan doğal gaz kullanımı II. Dünya Savaşı'ndan sonra daha da gelişti. Doğal gaz enerji üretim sektöründe ilk kez Amerika'da kullanılmaya başladı. 1950'li yıllarda doğal gazı Dünya'da enerji tüketimindeki oranı %10'u geçmiyordu. Günümüzde ise enerji tüketiminin %24'ü doğal gazla karşılanmaktadır. Dünyada bilinen doğal gaz rezervlerinin yaklaşık 70 yıllık ömrü olduğu tahmin edilmektedir. Bilinen doğal gaz rezervleri petrol rezervlerine eşdeğerdir .


Türkiye'de Doğalgaz

Türkiye’de doğal gazın varlığı 1970 yılında Kırklareli Kurumlar Bölgesi'nde tespit edilerek 1976 yılında Pınarhisar Çimento Fabrikası’nda kullanılmaya başlandı. 1975 yılında Mardin Çamurlu sahasında bulunan doğal gaz, 1982 yılında Mardin Çimento Fabrikası’na verildi. Kaynaklardaki rezervlerin sınırlı olması tüketimin genişlemesini önledi.

Doğal gazın sanayi ve şehir şebekelerinde kullanımı çalışmalarına, 84/8806 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1984 yılında SSCB ile imzalanan doğal gaz sevkiyatı anlaşmasının ardından başlandı. Doğal gaz şehiriçi evsel ve ticari olarak ilk kez 1988’de Ankara’da kullanıldı. 1992 yılında Istanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmit’te doğal gaz pazarı genişledi.

Türkiye’de tüketime sunulan yıllık doğal gaz miktarı, imzalanan anlaşmalarla 2005 yılında 40 milyar m³; 2010 yılında 55 milyar m³ mertebesine ulaşması beklenmektedir. Özellikle evsel kullanımda doğal gazın kesilmesi riski yoktur. Gazın büyük bir kısmı sanayide kullanılmaktadır ve gaz dağıtım firmaları sanayideki aboneleri ile özel bir sözleşme yaparak olası bir gaz arzı sıkıntısında sanayiye verdiği gaz miktarını azaltıp bunu konutlara vermektedir. Böyle bir durum, bugün için çok az bir ihtimaldir, çünkü ülkemizde gaz arzı talepten fazladır.

Türkiye’de de sınırlı bir miktarda doğal gaz çıkmakta ve kullanıma sunulmaktadır. Türkiye doğal gazı esas olarak Rusya ve Iran’dan boru hatlarıyla, Cezayir ve Nijerya’dan sıvılaştırılmış (LNG) olarak deniz yoluyla satın almaktadır. Ayrıca Azerbaycan ve Türkmenistan ile doğal gaz temini için anlaşmalar yapmıştır.


BİLEŞEN %
Metan (CH4) 70-90
Etan (C2H6) 5-15
Propan (C3H8) ve Bütan (C4H10) <5
CO2, N2, H2S, vb. Geriye Kalan

Neden Doğalgaz ?
7/24 YANINIZDADIR.

Günün 24 saati ihtiyacınız olan her an doğalgaz tek bir düğmeyle yanınızdadır.

EKONOMİKTİR.

En ucuz enerji kaynağı doğalgazdır. Kömüre, oduna, elektriğe ve tüpgaza göre çok daha ucuzdur.

KONFORLUDUR.

Yandığı zaman atık bırakmaz, zehirsiz, külsüz ve dumansızdır. Zahmetsiz konforlu bir yaşam sağlar. Günün 24 saati ihtiyacınız olan her an doğalgaz tek bir düğmeyle yanınızdadır.

ÇEVRE DOSTUDUR.

Çevreye zarar vermez, havayı kirletmez.

GÜVENLİDİR.

En güvenli enerji kaynağı doğalgazdır.

DEPOLAMA GEREKTİRMEZ.

Boru hatları üzerinden evinize ulaştığı için odun ve kömür gibi depolama ve taşıma maliyeti yoktur. Depolama alanları başka kullanıma ayrılabilir.

EVİNİZE DEĞER KATAR.

Doğalgaz tesisatı kurulmuş evlerin fiyatları diğerlerine göre fazla artmaktadır.


DOĞALGAZA GEÇMEK İÇİN,

Apartmanda oturanlar için öncelikle apartman yönetim kurulunun doğalgaza geçiş konusunda en az %51 çoğunlukla karar alması gerekmektedir.

Merkezi sistemle ısıtılan binalarda, doğal gaza geçişin merkezi mi, yoksa bireysel mi olacağı ise yine apartman yönetim kurulunun %51 çoğunluk kararı ile olur.

Şehrinizde bulunan gaz dağıtım kuruluşunun (Olimposgaz) yetki vermiş olduğu bayilerden birine giderek, proje ve etüt çalışması yaptırılır. Gerekli belgeler doldurulup abonelik bedeli yatırılarak abone olunur.

Olimposgaz sertifikalı firma tarafından teknik şartnameye uygun olarak hazırlanan doğalgaz tesisat projesinin Olimposgaz tarafından onaylanmasını müteakip "Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi" imzalanacaktır.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra Olimposgaz sertifikalı firma tarafından “Tesisat Kontrol Randevusu” alınarak yapılan tesisata Olimposgaz’ın onay vermesi gerekmektedir.